Zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie maszyny do taflowania parafiny wraz z agregatem chłodniczym w ramach projektu pn. „Wzrost zatrudnienia i dywersyfikacja produkcji drogą wzrostu przedsiębiorstwa N-WAX sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu”.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0243/18

pn. „Wzrost zatrudnienia i dywersyfikacja produkcji drogą wzrostu przedsiębiorstwa N-WAX sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu”

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0243/18-00

zawartej dnia 11.12.2018r.

 

w ramach postępowania nr 2/1.5RPOWP/2019 na:

dostawę, montaż i uruchomienie maszyny do taflowania parafiny wraz z agregatem chłodniczym w ramach projektu pn. „Wzrost zatrudnienia i dywersyfikacja produkcji drogą wzrostu przedsiębiorstwa N-WAX sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu”

 

 

N-Wax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oleksze 21, 17-106 Orla

tel. 607-687-367

e-mail: j.monachowicz@n-wax.pl

http://www.n-wax.pl

 

zaprasza do złożenia ofert na dostawę, montaż i uruchomienie maszyny do taflowania parafiny wraz z agregatem chłodniczym w ramach projektu pn. „Wzrost zatrudnienia i dywersyfikacja produkcji drogą wzrostu przedsiębiorstwa N-WAX sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.n-wax.pl  oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl  

 

Wymagany graniczny termin realizacji zamówienia – 31 stycznia 2020r.

 

Zaproszenie do składania ofert

SIWZ 15.04.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

 

 

Oleksze, dnia 15 kwietnia 2019r. 

Obrazek główny